Prihláška

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné. V prípade, že ich nevyplníte, nebude Vaša prihláška odoslaná.

.

            Po odoslaní vyplneného formulára Vám zašleme do 24 hodín na Váš e-mail potvrdenie o prijatí prihlášky a ďaľšie inštrukcie.  V prípade, ak neobdržíte potvrdenie do 3 pracovných dní, prosím vyplňte prihlášku znova, prípadne skontrolujte správnosť vyplnenia Vašej e-mailovej adresy.

           Vyplnenie prihlášky je nezáväzné. Zmluvný vzťah medzi ABCparagliding a objednávateľom vzniká písomným potvrdením prihlášky na e-mailovú adresu v nej uvedenú. Do dňa doručenia potvrdenia je možné prihlášku stornovať.

           Odoslaním prihlášky objednávateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v prihláške na účely jeho evidencie v ABC paragliding.

           Odoslaním prihlášky objednávateľ vyjadruje súhlas so Všeobecnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na webovom sídle ABC paragliding a ktoré si môžete prečítať tu.


Nástup do kurzu

          Nástup do kurzu je v vždy prvý deň uvedeného termínu na dohovorenom mieste. Podrobné info o mieste a čase nástupu zasielame mailom každému účastmníkovi kurzu. Dopravu zo železničnej či autobusovej stanice v Žiline zabezpečíme na požiadanie.

Na požiadanie Vám zabezpečíme aj ubytovanie.


Čo si zobrať na kurz

Na výcvik do 6-dňového kurzu si prosím prineste:

Spodná veková hranica je 16 rokov podmienená súhlasom rodičov. Horná veková hranica nie je obmedzená.

          Dva dni pred začiatkom výcviku sa prosím mailom alebo telefonicky informujte na čísle +421 903 544 844, či vývoj meteorologických podmienok dovoľuje začať s výcvikom. Pokiaľ je viac než 50 % predpoklad nepriazne počasia, silný vietor, zrážky, vyhradzujeme si právo preloženia termínu výcviku na niektorý z náhradných termínov, alebo podľa dohody na niektorý z nasledujúcich voľných termínov. Prosíme o pochopenie – paragliding je úplne závislý od počasia.

          Pri presunutí termínu menej ako 21 dni pred kurzom, poplatok 60 Eur. Presunutie termínu menej ako 7 dni pred nástupom do kurzu nie je možné! Kurzovné alebo uhradenú zálohu nie je možné vátiť. V tak krátkom čase nedokážeme kurz doplniť. Zámena prihláseného účatníka kurzu za inú osobu, je možná kedykoľvek pred zahájením kurzu. Ďakujeme za porozumenie. 

https://gradient.cx/ https://www.swing.de/ https://www.garmin.sk/ https://easyfly.cz/ https://flytec.ch/ https://karpofly.cz/