Termíny

ABCpadakyGradientVakcii

Padákové klzáky Gradient v akcii

Termíny kurzov A - základných

apríl počet voľných miest
 17.04.2021 – 22.04.2021 6
máj počet voľných miest
24.04.2021 – 29.04.2021 5
01.05.2021 – 06.05.2021 7
08.05.2021 – 13.05.2021 8
jún počet voľných miest
29.05.2021 – 03.06.2021 8
19.06.2021 – 24.06.2021 8
júl počet voľných miest
00.00.2021 – 00.00.2021 -
05.07.2021 – 10.07.2021 8
17.07.2021 – 22.07.2021 8
august počet voľných miest
24.07.2021 – 29.07.2021 8
31.07.2021 – 05.08.2021 8
14.08.2021 – 19.08.2021 8
september počet voľných miest
28.08.2021 – 02.09.2021 8
11.09.2021 – 16.09.2021 8
október počet voľných miest
25.09.2021 – 30.09.2020 8

.

Sezónu v roku 2020 sme úspešne ukončili. V tomto ročnom období už nemá zmysel pokračovať v základných kurzoch, nakoľko počasie býva veľmi nestabilné a šanca na ukončenie kompletného 6 dňového kurzu v termíne je minimálna. Bola by to pre vás len strata času a hlavne peňazí, pričom na jar by ste museli začať v novom kurze.

.

Preto Vám ponúkame možnosť zakúpiť si kompletný 6 dňový kurz paraglidingu na sezónu 2021 

UŽ TERAZ LEN ZA 249 € !

Akciová cena kurzu vo výške 249€, je dotovanou cenou kurzu a platí len do vyčerpania finančných prostriedkov od našich sponzorov, ktorí podporili rozvoj tohoto prekrásneho športu. Za to im patrí naša veľká vďaka. Kurz je možné zakúpiť aj ako darček prostredníctvom darčekového poukazu. Posledné voľné miesta vyznačené modrou farbou už sú bez dotácie.

Neváhajte, využite ponúkanú príležitosť a vyplňte si prihlášku. Termín kurzu si môžete zvoliť aj neskôr.


Termíny kurzov zoznamovacích 1 – 2 dňových

Termíny zoznamovacích kurzov sú rovnaké ako pre základné kurzy. Začínajú vždy spolu, prvým dňom kurzu v sobotu. Sú to prvé dva dni základného kurzu. Akýkoľvek iný termín je možný dohodnúť pre skupinu minimálne 6 osôb.

Termíny kurzov B - termických

Termíny kurzov M - motorových

V prípade že máte záujem o motorový kurz v inom termíne prosím kontaktujte nás, určite vám vyjdeme v ústrety.

Individuálna výuka paraglidingu

Je možné dohodnúť sa kedykoľvek na idividuálnom prístupe a výuke len pre Vás počas celého roku.

V takomto prípade nás kontaktujte mailom podmienky výuky si dohodneme.

http://gradient.cx/http://www.swing.de/http://www.garmin.sk/http://easyfly.cz/http://flytec.ch/http://karpofly.cz/