Termíny

ABCpadakyGradientVakcii

Padákové klzáky Gradient v akcii

Termíny kurzov A - základných

apríl počet voľných miest
 18.04.2020 – 23.04.2020 -
máj počet voľných miest
25.04.2020 – 30.04.2020 -
02.05.2020 – 07.05.2020 -
23.05.2020 – 28.05.2020 -
jún počet voľných miest
30.05.2020 – 04.06.2020 -
20.06.2020 – 25.06.2020 -
júl počet voľných miest
00.00.2020 – 00.00.2020 -
11.07.2020 – 16.07.2020 0
18.07.2020 – 23.07.2020 0
august počet voľných miest
25.07.2020 – 30.07.2020 2
01.08.2020 – 06.08.2020 4
15.08.2020 – 20.08.2020 1
september počet voľných miest
00.00.2020 – 00.00.2020 -
12.09.2020 – 17.09.2020 0
október počet voľných miest
26.09.2020 – 01.10.2020 3

.

Týmto si Vás dovoľujem informovať, že napriek súčasnej situácie ohľadom šírenia vírusového ochorenia COVID-19, sa za vopred špecifikovaných podmienok budú kurzy paraglidingu konať, čo si však bude vyžadovať osobitý prístup a s tým spojené určité obmedzenia za účelom dôslednej ochrany nášho zdravia.

Na kurze uprednostňujeme hlavne praktické cvičenia v teréne, kde nie je problém dodržať odstup minimálne 5m a viac od ostatných účastníkov kurzu. Nakoľko každý účastník cvičí samostatne, odstup bude viac-menej v desiatkach metrov.

Teória bude prebiehať len vonku takisto s primeraným odstupom, aby sme sa vyhli uzatvoreným priestorom a združovaniu sa v skupine.

TERAZ LEN ZA 199 € - akcia ukončená - dotácia pre tento rok momentálne vyčerpaná

Akciová cena kurzu vo výške 199€, je dotovanou cenou kurzu a platí len do vyčerpania finančných prostriedkov od našich sponzorov, ktorí podporili rozvoj tohoto prekrásneho športu. Za to im patrí naša veľká vďaka. Kurz je možné zakúpiť aj ako darček prostredníctvom darčekového poukazu. Posledné voľné miesta vyznačené modrou farbou už sú bez dotácie.

Neváhajte, využite ponúkanú príležitosť a vyplňte si prihlášku. Termín kurzu si môžete zvoliť aj neskôr.


Termíny kurzov zoznamovacích 1 – 2 dňových

Termíny zoznamovacích kurzov sú rovnaké ako pre základné kurzy. Začínajú vždy spolu, prvým dňom kurzu v sobotu. Sú to prvé dva dni základného kurzu. Akýkoľvek iný termín je možný dohodnúť pre skupinu minimálne 6 osôb.

Termíny kurzov B - termických

Termíny kurzov M - motorových

V prípade že máte záujem o motorový kurz v inom termíne prosím kontaktujte nás, určite vám vyjdeme v ústrety.

Individuálna výuka paraglidingu

Je možné dohodnúť sa kedykoľvek na idividuálnom prístupe a výuke len pre Vás počas celého roku.

V takomto prípade nás kontaktujte mailom podmienky výuky si dohodneme.

http://gradient.cx/http://www.swing.de/http://www.garmin.sk/http://easyfly.cz/http://flytec.ch/http://karpofly.cz/